Ons reportoir

Dominicuskerk 2011
luister naar onze liederen live gezongen

 

LIEDEREN OVERZICHT KOL CHADASH 09-02-2008 – 2016

HATIKWA

Israelisch Volkslied. Gericht op het Oosten
en verlangend naar Tsion is onze hoop van
2000 jaar niet vervlogen.
Wij zijn nu een vrij volk en ons eigen land

ADON OLAM

Uit het ochtendgebed.Meester van de wereld
Rabbi Shlomo Ibn Gabirol uit de 11 eeuw
op poetische”wijze worden enkele kenmerken
van het Joodse G’Dsbeeld weergeven.Tijdloos
en almachtig en nauw betrokken bij de mens
in tijden van verdriet en wanhoop.
Hij die was, is ,en zal zijn. Hij is mijn G’d
mijn levendige verlosser , mijn rots in tijden
van nood.

AL KOL ELE
Muziek en tekst Naomi Shemer.
Over de honing en de angel, over het bitter en
het zoet, over onze huizen en de baby’s
Mijn G’d waakt over al wat goed is.
Al Kol Ele, over al deze dierbare dingen

ALE BRIDER

Muziek en tekst Morris Winchevesky 1856-1932 Wij zijn allen broeders, zingen mooie liedjes.Wij zijn allemaal verenigd met veel of met weinig. Oj Oj Oj  refrein van dit Jiddische liedje is uit de 18e eeuw en als een Jood Oj Oj zegt ,kan dit zo ongeveer alles betekenen , och ,, ach en wee. Net wat in je hart opkomt. Oj Oj Oj.

Al NAHAROT BAVEL psalm 137
Bij de waters van Babylon, daar zaten wij in gedachten verzonken, wij huilden stil denkend aan Zion. Gearrangeerd door Don Mc.Lean.

ARUM DEM FAYER . Jiddisch
Rond het vuur zitten wij en zingen liederen. Als het vuur zou doven, schijnt altijd nog de hemel met zijn vele sterren

AWINU MALKEINU
Smeekgebed met Jom Kippoer Het gebed wordt op de bijzondere dagen op Rosh Hasjanna en Jom Kippoer gezongen Onze Vader onze Koning wees ons genadig en verhoor ons ofschoon wij geen goede daden hebben gedaan, behandel ons weldadig en liefderijk en help ons.
BAI MIR BISTU SHEN Jiddisch
Bij mij ben jij de mooiste en zeker de beste Je bent een kei, je bent geweldig. In elke taal kan ik je zeggen dat je fantastisch bent

BETSEET JISRAEEL psalm 14
De Jordaan week terug,debergen sprongen op als rammen,de heuvels als lammeren, wat was er toch zee dat je vluchtte en jij Jordaan dat je terugweek, Beef aarde voor de Heer,voor de G’d van Jaakov. Die de rots maakt tot een watermassa en de harde steen tot een waterval.

BEET HAA’ARAWAA
Beet Haarawaa is een dorp waar voor of tijdens de vrijheids oorlog van 1948 alle Joden verbannen zijn. Geschreven door Chajiem Cheefer die een beroemd dichter was en meevocht in de in dez onafhankelijks oorlog.

ELI ELI
Het gebed vande mens aan G’d. Mogen de dingen nooit eindigen, Het zand en de zee, Het ruizen van het water, Het licht aan de hemel. Een lied van Chaim Topol muziek van David Zahavi.

EREV SHEL SHOSHANIEM
Muziek van Yosef Hadar en tekst van Moshe Dor. Gecomponeerd in 1957 De avond van de rozen. Laten wij naar de tuinen gaan om over een tapijt van MIRRE KRUIDEN en WIEROOK te lopen.

JEWARECHECHA psalm
Ja, zo wordt gezegend. De man die ontzag heeft voor de Eeuwige. Ontvang de zegen van de Eeuwige uit Zion. Verheug je in de voorspoed van Jeroesja- laim, alle dagen van het leven.Verheug je in de kinderen van je kinderen Vrede over Jisraeel.

JERUSALEM OF GOLD
Gearrangeerd door David Karp. Tekst van Naomi Shemer.De woorden zijn een gedicht op zichzelf met een verlangen naar de stad op de heuvels. De lucht is zo helder als wijn. Wij keerden terug naar de bronnen en naar de markt. De rampshoorn roept vanaf de tempelberg. Wij dalen af naar de Dode zee , niet ver van Jericho. Vandaag ben ik gekomen om je te bezingen en te loven.Mijn lippen zullen verbranden als ik je vergeet mijn Jerusalem.

LOMIR ZICH IBERBETN. Jiddisch
In dit traditionele Jiddische bruiloftsliedje vraagt de man de vrouw om het weer goed te maken. Het huwelijk is dan nog niet eens begonnen.

MAIN RUHE PLATZ . Jiddisch
Zoek mij niet ,waar de blauw bessen groeien Daar zul je mij niet vinden,mijn schat Waar levens vergaan bij machines ,Daar is mijn rustplaats. Zoek mij niet waar vogels zingen, daar zul je mij niet vinden. Een slaaf ben ik ,daar waar ketens rammelen. Daar is mijn rustplaats Zoek mij niet waar fonteinen sproeien, daar zul je mij niet vinden Waar tranen vloeien en tanden knarsen daar is mijn rustplaats.En, als je me werkelijk liefhebt, kom dan naar me toe, mijn lieve schat. Vrolijk mijn bedroefde hart op en maak mijn rustplaats zoet.

MI HA’ISH
Wie is de mens die verlangt om te leven Die alle dagen liefheeft Hoedt je tong van kwaadsprekenen je lippen van het spreken van bedrog. Draai weg van het slechte,en doe goed, zoek vrede en volg dit.

MIE JEMALLEEL chanoeka song
Wie kan verhalen over de gebeurtenissen , die ons overkwamen en wie kan ze tellen. In elk tijdperk staat een held op of een wijze die ons te hulp komt.

MIR LEBEN EJBIG. Wilnaer ghetto 1943
Wij leven eeuwig al staat de wereld in brand Wij leven eeuwig al hebben wij geen geld wij willen de vijand tarten , die ons naar het leven staat. Wij willen leven beleven, slechte tijden overleven wij leven eeuwig wij zijn hier.

SHIER NODED
Wie zal een vogel van mij maken,een klein vliegend vogeltje.Ach mijn eindeloos ronddolen, hoe lijdt mijn ziel.Wie zal een vogel van mij maken,een klein vliegend vogeltje. Dat zonder zorgen kan rusten in zijn goed nestje. Helaas ,als een zwervende vogel dool ook ik. Maar wanneer ik heel erg moe ben,heb ik geen nestje om in te rusten.

SHALOM ALEICHEM
Dit gebed wordt gezegd voor aanvang van de Shabbath aan het begin van de maaltijd. Vrede voor jou dit zingen de engelen uit naam van de allerhoogste. Het gebed wordt 3 maal in zijn geheel gezongen.

TUMBALALAIKA. Jiddish
Tumbalalaika is een oud Jiddish lied uit Rusland en Polen. Het is een liefdesliedje over het vinden van een intelligente vrouw om met haar te kunnen trouwen Zij weet alle antwoorden op zijn vragen.

VIY’HUDA LE’OLAM TESHEV
Judah zal voor altijd bestaan en Jerusalem van generatie tot generatie
Ba Pardes
nog geen text.
Dona Dona 12 a Jiddish Dos Kelb
nog geen text
Eli Ata
nog geen text
Erets Erets
nog geen text
Hinay ma tov
nog geen text
Oy-fn pripetshik ( in the tiny grate)
nog geen text
Shlof mayn kind
nog geen text
Bsimchath Torah
nog geen text
Eifo Natasha u Pyer
nog geen text
Ydid Nefesh
nog geen text
Ose Shalom
nog geen text
Adio Querida
nog geen text
Shirim ad kan A en B
nog geen text
Lo Yisa goi
nog geen text

Reactiemogelijkheid is gesloten