optreden in de Goede Herder, Georganiseerd door Christenen voor Israel

Afgelopen zaterdag 31 oktober hebben we gezongen met Kol Chadash in de kerk “de Goede Herder”,te Nijmegen. Het was een avond georganiseerd door Christenen voor Israel. Er waren 2 koren, het gospelkoor “Living Water”uit zetten en wij.

De avond begon om 19.30 en vanaf 19.15 uur was er al samenzang.De opening werd verzorgd door Mevr. Vera de Valk. Het was een bijzondere avond. Dominee H. Poot die de meditatie verzorgde merkte dit ook op, in een Katholieke kerk een Protestants koor en een Joods koor en hijzelf natuurlijk als Reformatorische dominee. Het komt denk ik ook niet vaak voor in een Katholieke kerk dat er enthousiast mee wordt geklapt bij Hava Nagilla Hava

Kol Chadash zong deze avond 13 liederen.Een aantal zoals Awinoe Malkeinoe werd begonnen met de shofar, de ramshoorn. Jonathan blies hierop het was een zeer indrukwekkend geluid.In het programmaboekjestond hierover: de shofar zal de hemelpoort openen.

Het Gospelkoor zong ook erg mooi, zelfs nog een speciaal lied in het hebreeuws voor ons, dit werd aangeboden aan onze voorzitter Eddy, zodat we dit ook eventueel op ons programma kunnen zetten.
Er was ook nog een collectie voor de gaarkeukens in Israel.Ook was er de mogelijklheid om verschillende producten uit Israel te kopen.Het IPC had er een stand, er werd heel wat gekocht.Bij de uitgang kreeg men nog een gratis nummer van het maandblad “Israel Aktueel”
Al met als een prachtige avopnd voor herhaling vatbaar.
Els Vrieswijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *